Fashion

Romy shirt

Romy shirt 145,00 euros

Jane silk shirt

Jane silk shirt 290,00 euros

Charles silk shirt

Charles silk shirt 290,00 euros

Françoise shirt - Green

Françoise shirt - Green 145,00 euros

Shirt Françoise - Beige

Shirt Françoise - Beige 145,00 euros

Catherine Shirt - Pink

Catherine Shirt - Pink 105,00 euros

Catherine Shirt - Yellow

Catherine Shirt - Yellow 105,00 euros

Catherine Shirt - Blue

Catherine Shirt - Blue 105,00 euros

Roger Short - Pink

Roger Short - Pink 60,00 euros

Roger Short - Blue

Roger Short - Blue 60,00 euros

Roger Short - Yellow

Roger Short - Yellow 60,00 euros

Michel pant

Michel pant 250,00 euros

Dinner pant Claude - Black

Dinner pant Claude - Black 280,00 euros

Claude dinner pant - White

Claude dinner pant - White 280,00 euros

Jony Sweat

Jony Sweat 220,00 euros

Sylvie dress

Sylvie dress 390,00 euros

Dinner jacket France - Black

Dinner jacket France - Black 390,00 euros

Veste smoking France - Blanche

Veste smoking France - Blanche 390,00 euros

Jean Serge - Black

Jean Serge - Black 175,00 euros

Jean Serge - Stonewashed

Jean Serge - Stonewashed 160,00 euros

Serge Jean - Raw

Serge Jean - Raw 160,00 euros

Pont des Arts Pull  - Black

Pont des Arts Pull - Black 195,00 euros

Pont des Arts Pull - Yellow

Pont des Arts Pull - Yellow 195,00 euros

Pont des Arts Pull - Coquelicot

Pont des Arts Pull - Coquelicot 195,00 euros

Ponts des Arts Pull - Blue Klein

Ponts des Arts Pull - Blue Klein 195,00 euros

Pont des Arts Pull - Baby Pink

Pont des Arts Pull - Baby Pink 195,00 euros

Pont des Arts Pull - Vert

Pont des Arts Pull - Vert 195,00 euros

Claudia Sneakers

Claudia Sneakers 260,00 euros

Riviera tote bag - Green

Riviera tote bag - Green 20,00 euros

Riviera tote bag - Reef

Riviera tote bag - Reef 20,00 euros

Annie Scarf

Annie Scarf 110,00 euros

Alain Scarf

Alain Scarf 80,00 euros

Small Aline handbag - Red

Small Aline handbag - Red 48,00 euros

Small Aline handbag - Blue

Small Aline handbag - Blue 48,00 euros

Grande Pochette Aline - Red

Grande Pochette Aline - Red 68,00 euros

Large Aline handbag - Blue

Large Aline handbag - Blue 68,00 euros

Colette socks - Ecru

Colette socks - Ecru 22,00 euros

Colette socks - Blue

Colette socks - Blue 22,00 euros

Makeup kit - Yellow

Makeup kit - Yellow 36,00 euros

Makeup kit - Blue Sarah Lavoine

Makeup kit - Blue Sarah Lavoine 36,00 euros

"La Blonde" sunglasses

"La Blonde" sunglasses 205,00 euros

"La Rousse" sunglasses

"La Rousse" sunglasses 205,00 euros

"La Brune" sunglasses

"La Brune" sunglasses 205,00 euros

Ceinture Joséphine

Ceinture Joséphine 62,00 euros